Witam. Cieszę się, że tu jesteś. Jeżeli szukasz profesjonalnych ilustracji dla dzieci to odpowiednie miejsce. Współpracuję na różnych zasadach jednak są pewne podstawowe kroki, które trzeba wykonać i przygotować się do projektu. Warunki współpracy mają na celu pomóc w komunikacji oraz wyjaśnić i sprecyzować zasady. O ile poszukujesz pojedynczych ilustracji to w tym przypadku wszystko idzie sprawnie, o tyle wydanie książki czy gry planszowej to większy temat komercyjny, spełnienie marzeń, pozostawienie po sobie śladu. Warto aby było to zrobione w pełni profesjonalnie nie tylko z mojej strony 🙂

ilustrator książek

Podstawowe zagadnienia:

I. Ceny za ilustracje.
II. Brief i ustalenie ilości prac.
III. Termin wykonania ilustracji.
IV. Umowa.
V. Przebieg prac.
VI. Poprawki.
VII. Oddanie projektu.
VIII. Prawa autorskie.
IX. Dodatkowe ilustracje.
X. Przeróbki na potrzeby drukarni.
XI. Porady związane z drukiem.
XII. Najważniejsze.

XIII. KontaktI. Ceny za ilustracje.

Ceny za ilustracje ustalane są indywidualnie i wiążą się z zastosowanym stylem, liczbą detali, stopniem skomplikowania ilustracji oraz zapoznaniem się z briefem klienta.

Pierwszym wyborem jest styl oraz jakość prac z mojego portfolio.

Cennik przesyłam osobom zainteresowanym.*

*Z racji tego, że musiał bym aktualizować cennik co pół roku dostępna jest jedynie wersja z 2017.

Preferuję ustalenia indywidualne każdego projektu, wycena różni się w zależności od ilości ilustracji, okładki, składu i najlepiej uzgodnić tą kwestię mailowo. Przesłana wycena nie ulega negocjacjom, zaniżenie kwoty ilustracji lub składu o 20% sprawi, że będę zmuszony wykonać pracę 20% szybciej i 20% gorzej niż planowałem. Warto mieć to na uwadze, że preferuję profesjonalne podejście, nie bazarowe. Jeżeli marzy się Państwu jakość ilustracji nie tylko porównywalna z pracami w moim portfolio ale identyczna, wyżej wymienione podejście jest najbardziej uzasadnione.

Ilustracje dzielimy na kilka typów.

Ze względu na objętość: Są to ilustracje rozkładówkowe, całostronne, 1/2 strony, 1/3 strony, 1/2 strony. Pozostałe ilustracje są to ilustracje dodatkowe, uzupełniające oraz ozdobnikowe. Warto podać tą informację przy wycenie, może to znacznie obniżyć koszt oraz pomóc w planowaniu składu.

Ilustracje dzielimy ze względu na ilość szczegółów. Przy książkach dla dzieci gdzie planujemy dużą ilość ilustracji nie warto skupiać się na ilości detali. W przypadku gdy planujemy kilka ilustracji rozkładówkowych oraz kilka całostronnych można sobie pozwolić aby zaszaleć ze szczegółami. Ilustracje nie mogą rozpraszać odbiorcy dlatego przemyślane zabiegi są jak najbardziej wskazane. Nie należy wszędzie upychać ozdobników i wypełniaczy. Nie jest to ani ładne, ani tym bardziej porządane. W książce najważniejszy jest tekst.

Projekt postaci w przypadku ilustracji nie jest jedną z podstawowych i pierwszorzędnych rzeczy, to ilustrator tworzy postać po zapoznaniu się z tekstem. Jeżeli postać ma posiadać jakieś unikalne cechy lub mam zaprojektować postać według wytycznych procedura ilustracyjna ulega zmianie. Należy nnajpierw zaprojektować postać. Projektując postać, która jest głównym bohaterem w całej książce- serii, tworzę szkice, które wymagją zaakceptowania. Do wyboru są cztery szkice, z którego klient wybiera jedną, następnie postać jest kolorowana i przedstawiona w formie gotowej ilustracji. Preferuję wolną rękę w stosunku do projektowania postaci jednak niektórzy mają swoje sprecyzowane wizje. Projekt postaci według wytycznych to osobne zlecenie.

projektowanie postaci


II. Brief i ustalenie zakresu prac. Przed każdym zleceniem, jego wyceną oraz rozmowami na temat projektu wymagam briefu z wytycznymi. Jeżeli nie wiesz jak konstruuje się brief:

Sposób konstruowania briefu:

*zakres prac, (ilustracja, skład, korekta składu),

  • ilustracje
  • skład
  • korekta składu
  • ocena tekstu przez redaktorów- zlecana zewnętrznie
  • korekta tekstu- zlecana zewnętrznie (błędy językowe w tekście)
  • korekta redaktorska- zlecana zewnętrznie (poprawki gramatyczne, stylistyczne, składniowe, logiczne)

*format książki (mogę pomóc określić, gdy nie są Państwo pewni),

*dane techniczne z drukarni (jakie spady przygotować w przypadku braku składu, w przypadku składu zakładam 3mm spady),

*liczba ilustracji(orientacyjna lub dokładna, której oczekujemy)


*tekst w formacie pdf lub w Wordzie, – makieta projektu ze składem (jeżeli brakuje składu wykonuję również skład),

*określenie czego oczekujemy na ilustracji- dokładny opis lub szkice-rysunki. Jeżeli mam sam zilustrować wg swojego pomysłu (co preferuję–proszę zaznaczyć)

*wybór stylu wykonania ilustracji z pkt I. regulaminu(preferuję styl w którym tworzę od dłuższego czasu)

*określenie czy tło ma być pełne, szczegółowe, brak tła,

*określenie szczegółowości ilustracji, ilości detali- dużo czy mało,

*czy będą infografiki, inne obrazki,

*podanie terminu na kiedy wymagane jest ukończenie ilustracji,

*Prace referencyjne- grafiki i ilustracje, które widzimy w naszej książce, które nam się podobają.


III. Termin wykonania ilustracji uzależniony jest od obecnego nakładu pracy, który muszę zrealizować. Przybliżony termin mogę podać mailowo lecz może on ulec zmianie przed podpisaniem umowy. Przeważnie termin się wydłuża gdy nie jest zarezerwowany umową dłużej niż tydzień. Istnieje możliwość, że pomimo wstępnych ustaleń nie zrealizuję zlecenia z powodu braku podpisanej umowy. Po prostu ktoś bardziej zdecydowany i konkretny podpisał umowę wcześniej.


IV. Umowa.
Pracuję na podstawie umowy o dzieło z przekazaniem majątkowych praw autorskich do ilustracji. Zamawiając ilustracje zamawiający jest w pełni chroniony i posiada pełnię praw do dysponowania ilustracjami, które u mnie zamawia. Przy podpisaniu umowy termin rozpoczęcia realizacji oraz wykonania ilustracji nie ulega zmianie. Masz pewność że wykonam ilustracje i nic się nie przesunie w czasie.

Przesyłam umowę mailem. Proszę poprosić o wzór.


V. Przebieg prac.
Po otrzymaniu briefu, określeniu ilości prac, stylu, dokonaniu wyceny, oraz podpisaniu umowy rozpoczynam pracę wg deklarowanego terminu. Wykonuję szkice wszystkich ilustracji (oraz wstępny skład), które są przewidziane w książce i wysyłam do akceptacji. Po zatwierdzeniu szkiców na ich podstawie wykonuję ilustracje. To właśnie teraz jest czas na wszystkie poprawki. Limit poprawek na stronę wynosi 2 poprawki. Istnieje możliwość naniesienia zmian w gotowej ilustracji. Limit to jedna mała zmiana. Po stworzeniu ilustracji lub ilustracji i składu wysyłam pliki do klienta w formacie pdf 70dpi do wglądu. Każdą ukonczoną ilustrację udostępniam od razu po skończeniu. Po ukończeniu wszystkich ilustracji i akceptacji przesyłam wszystkie gotowe pliki w formacie pdf (Png, psd, na prośbę klienta) i profilach kolorystycznych (RGB lub CMYK do druku) oraz w rozdzielczości 300 dpi


VI. Poprawki.
Limit poprawek szkicu :2
Limit poprawek gotowej ilustracji: 1 niewielka.
Większa ilość poprawek do dogadania.


VII. Oddanie projektu.
Oddanie projektu następuje po jego ukończeniu, rozliczeniu i ewentualnych dodatkowych poprawkach zleconych przez klienta. Projekt może być również oddany przed poprawkami lub zleceniem dodatkowych ilustracji. Jest to kwestią omówienia. Projekt oddaję w jakości 300 dpi. Podglądowe prace w trakcie ilustrowania maja 75 lub 144dpi. Jeżeli z jakichś powodów nie mogą państwo ukończyć projektu i chcą przerwać współpracę w trakcie zleconych prac, zwracam niewykorzystaną zaliczkę proporcjonalnie do ilości niewykonanej pracy. Godzina mojej pracy to koszt około 40-60 zł netto. Proszę aby informować wcześniej o nieoczekiwanych sytuacjach, które komplikują ukończenie projektu.


VIII. Prawa autorskie oraz pokrewne.
Odbierając wykonane przeze mnie ilustracje mają Państwo pełne prawa do sprzedaży, kopiowania, udostępniania na wszystkie możliwe platformy wykonanych przeze mnie ilustracji przy czym ja nie posiadam do ilustracji żadnych majątkowych praw.


IX. Dodatkowe ilustracje.

Jeżeli w trakcie pracy wyniknie potrzeba stworzenia dodatkowych ilustracji lub gruntownej modyfikacji zaakceptowanych ilustracji i nic nie stoi na przeszkodzie aby je wykonać, chętnie się tego podejmę. Wystarczy zakomunikować taką potrzebę a wspólnie znajdziemy rozwiązanie.


X. Przeróbki na potrzeby drukarni. Jeżeli istnieje taka potrzeba i zbyt późno podejmą Państwo rozmowy z drukarnią istnieje prawdopodobieństwo, że trzeba będzie zmieniać marginesy w projekcie, zmieniać wielkość grzbietu książki lub zastępować rozkładówki pojedynczymi stronami. Warto przed zleceniem ilustracji i składu zapytać drukarnię o ich wymagania, szablony i podejście do projektów książek drukowanych (spady, marginesy, profil kolorów, fonty). Przerabianie projektu znacząco komplikuje projekt i wydłuża pracę.


XI. Pomagam w określeniu formatu książki i analizie kolorów z drukarni tzw proffow książki. Pomogę na każdym etapie jeżeli zaistnieje taka potrzeba.


XII. Wymagam zaakceptowania regulaminu przed kontaktem.

XII. Kontakt: ilustracje.daniel.wlodarski@gmail.com